delete_forever
This server has been deleted from the list and is available only for archival purposes.
chevron_left Back to List

AnkkaLinna Finnish Tekkit Server

pin_drop 109.68.131.180:25566

Tervetuloa AnkkaLinna Finnish Tekkit Server.

Wellcome AnkkaLinna Finnish Tekkit Server #1-

Wellcome Servers.

Säännöt:

2. Älä varasta!

3. Älä spammi tai kirjoita Caps!

4. Älä häiritse muiden pelaamista!

5. Älä kysy gm tai op!

6. Älä tee ansoja!

7. Käytä päätäsi!

8. Älä rakenna huomattavaa lagia aiheuttavia koneita tai rakennelmia. Ne puretaan välittömästi.

9. Älä mainosta muita serveritä!

Rules:

 1. Do not steal!

  1. Do not spam or write Caps!

  2. Do not interfere with other gaming!

  3. Do not ask for GM or op!

  4. Do not make traps!

  5. Use your head!

  6. Do not build a substantial lag-causing machinery or structures. They are unloaded immediately.

  7. Do not advertise any other server!

Finnish:
HUOM! Sääntöjen rikkomisesta seuraan temp-ban tai loputon ban!

Dark Roomin rakentaminen on kielletty!

Jos pelaaja on rakentanut talonsa alle 50 blokin etäisyydelle toisen pelaajan taloon nähden ja siittä koituu ongelmia, toinen pelaajista joutuu vaihtamaan talonsa sijaintia.

HUOM! Nämä säännöt koskevat kaikkia, eivätkä vain pelaajia!

English:
NOTE! Violation of the rules I follow temp-ban or ban endless!

Dark Room's construction is not allowed!

If a player has built his house less than 50 block from another player over the house, and will have problems to father, one of the players will have to change the location of his house.

NOTE! These rules apply to all, not just the players!

-Admins

There are no reviews for this server yet, you can be the first!