delete_forever
This server has been deleted from the list and is available only for archival purposes.
chevron_left Back to List

Slovenský tekkit server

pin_drop tekkitsk.dyndns.pro:25566

TekkitSK je serverom hry Minecraft s modom Tekkit Lite. Sme kompletne nekomer?ný server, ?o znamená, že na servery nie je možné kupova? za reálne peniaze absolútne ni?. Žiadne bonus packy, unbany alebo funkcie. Nako?ko v hre minecraft ide h?avne o zábavu a creativitu, je povolné v hre všetko ?o sa nedá zneuži? na griffing alebo neobmedzuje ostatných hrá?ov.Samozrejme ?o by sme to boli za server bez ob?asných sú?aží o zaujímavé ceny, preto sú pre Vás pripravené raz mesa?ne pravidelné prekvapenia. Server beží na súkromnom servery, ktorého náklady na starostlivos? a prevádzku sú plne na pleciach majite?a serveru.

There are no reviews for this server yet, you can be the first!