delete_forever
This server has been deleted from the list and is available only for archival purposes.
chevron_left Back to List

TekkitCraft.eu | NoLagg, iConomy, Essentials

pin_drop server.tekkitcraft.eu:25589

TekkitCraft.eu is Tekkit 3.1.2 server mainly for czech and slovak players but players from other countries can came too! We have also a website: http://www.tekkitcraft.eu. We're currently raising money to incrase Player Slots. You can help us by buying VIP pack. Thank you for your help!


TekkitCraft.eu je tekkitový server verzie 3.1.2. Je to server hlavne pre ?eských a slovenských hrá?ov, ale môžu prís? aj hrá?i z iných krajín! Máme aj webstránku: http://www.tekkitcraft.eu. Snažíme sa nazbiera? peniaze, aby sme mohli zvýši? po?et slotov pre hrá?ov. Môžete nám pomôc? kúpou VIP balíka. ?akujeme za Vašu pomoc.


TekkitCraft.eu je tekkitový servr verze 3.1.2. Je to servr hlavne pro ?eské a slovenské hrá?e, ale múžou p?ijít i hrá?i z jiných krajin! Máme i webstránku: http://www.tekkitcraft.eu. Snažíme se nasbírat peníze, abychom mohli zvýšit po?et slot? pro hrá?e. M?žete nám pomoct koupí VIP balíku. Dekujeme za Vaši pomoc.

There are no reviews for this server yet, you can be the first!